1

PROFIT FOR NON-PROFIT

GOEDE DOELEN

Welkom bij Fair Trade Solutions. Bent u een NGO, stichting of goed doel en heeft u hulpgoederen die getransporteerd dienen te worden? Goede kans dat wij iets voor u kunnen betekenen. Fair Trade Solutions is opgericht om kosten voor logistiek en expeditie van goede doelen te minimaliseren. Ook bedrijven kunnen bijdragen aan dit doel door gebruik te maken van de diensten van Fair Trade Solutions. Ontdek op onze site wat we voor u kunnen betekenen.

WAAROM FAIR TRADE SOLUTIONS?

Fair Trade Solutions is een logistieke en expeditie-onderneming die opgericht is om de transportkosten van NGO’s, goede doelen en stichtingen te minimaliseren.

Goede doelen Goede doelen moeten normaal gesproken het volle pond betalen. Dat is jammer, want dat geld zou beter besteed kunnen worden. Fair Trade Solutions wil de schouders eronder zetten om hier verandering in te brengen.

Bedrijfsleven Heeft u een bedrijf, maar zou u wel een steentje
willen bijdragen aan onze doelstellingen? Vul het contactformulier in
en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

WAT BEWEEGT ONS?

Fair Trade Solutions heeft drie belangrijke uitgangspunten:

  1. We willen dienstbaar zijn aan onze medemens. We vinden het belangrijk dat elk mens
    goede levensomstandigheden heeft, zoals vrijheid, voldoende eten, goed onderwijs, medische
    zorg enz.
  2. We streven openheid van zaken en gelijkheid in relaties na.
  3. We willen op een eerlijke manier elkaar respectvol behandelen en van dienst zijn.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De kerndoelen van Fair Trade Solutions BV:

Logistieke kosten voor goede doelen zo laag mogelijk houden
We faciliteren NGO’s, goede doelen en stichtingen op het gebied van expeditie en logistiek. Dit kan zijn op consultancy-basis of dienstverlening vanuit de optiek van expediteur.
Ons doel is daarbij om de kosten voor expeditie en logistiek zo laag mogelijk te houden. Zo blijft er meer geld beschikbaar voor de kerndoelstellingen van een NGO, goed doel of stichting.
Ook voor bedrijven verrichten we consultancy, expeditie en logistieke activiteiten, om Fair Trade Solutions zo kostenefficiënt mogelijk te maken. Daar profiteren goede doelen dan weer van: Profit for non-profit.

Elkaar helpen
Fair Trade Solutions wil fungeren als kenniscentrum. Als partijen, die een soortgelijke non-profit doelstelling als Fair Trade Solutions hebben, hun kennis, netwerken, ervaringen, ideeën, (on-) mogelijkheden met elkaar delen, kunnen ze elkaar versterken en tot een beter resultaat komen voor wat betreft de kerndoelstellingen.
Van essentieel belang daarbij is dat er in openheid, gelijkwaardigheid en respect met elkaar van gedachten gewisseld kan worden.

JoHo
​Bent u betrokken bij een NGO, stichting of goed doel en gaan er (regelmatig) ​medewerkers voor korte of langere tijd werken in het buitenland? Of reist u zelf beroepsmatig naar het buitenland? Benut de expertise van JoHo Insurances en vraag om een passend advies voor uw internationale (ziektekosten)verzekeringen.

© Copyright - Fair Trade Solutions - Gerealiseerd door Webpress